You are here:-, Photography, Skoleåret-Det store fotoprosjektet 2016

Det store fotoprosjektet 2016

Vi endrer i år formen på det store fotoprosjektet og sprer det utover skoleåret, med flere små innleveringer (publiseringer på 500px).

PS! Denne oppgaveteksten kan oppdateres litt underveis, så pass på at du følger med på endringer.

Dette er minimumskrav:

Alle oppgavene skal publiseres på din egen konto på 500px, samt at bildene skal leveres på NAS-serveren i full oppløsning. Vi skal prøve å få printet bildene og stilt dem ut, på slutten av året.

 

Sammen med bildene skal dere også skrive kommentarer. Skriv HVA du har gjort, HVORDAN du har gjort det, og HVORFOR du har gjort det. Med vekt på argumentasjonen for de valgene du har tatt, og vurdering av resultatet. Tenk teori og analyse.

Fortell også litt om ideen bak oppgaven (din versjon, ikke oppgaveteksten), prosessen, og resultatet. Ikke rams opp masse lukkertider og blenderåpninger, så fremt det ikke er relevant for de vurderingene og valgene du har tatt.

 

 

OPPGAVENE:

Oppvarming: Hvem er du?

(skal være publisert innen torsdag 15. september på 500px)

Oppgaven fra denne delen skal besvares med minimum 1 bilde.

0. Selvportrett
Du skal ta et bilde (kan ta flere) av deg selv og prøv å beskrive hvem du er på en kreativ måte.

Bildet skal ikke bare vise fjeset ditt, men det skal også fortelle noe om deg som person.

Du kan god bruke litt tid først, til å se på andre selvportrett for inspirasjon. Men bilde skal si noe om deg som en person, og ikke være en kopi av noen andres selvportrett.

 

 

DEL 1: Teknikk

(skal være publisert innen mandag 10. oktober på 500px)

Du må gjøre minst 2 av oppgavene i denne delen.

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 5 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

1. Macrofotografering
Bruk macro-objektivet for å gå nært på motivet og fange opp detaljer. Du velger motiv fritt. Fokuser på gode utsnitt/ god komposisjon, og god lyssetting. Du velger selv om du vil ta konkrete eller abstrakte fotografier, men det er ingen krav til at man må kunne se hva motivet er. I denne oppgaven skal du legge vekt på macro-bilder og estetikk.

2. Blender, uskarphet og fokus
Forsøk å fange opp stemninger og fjerne fokusen litt fra det konkrete motivet, ved å jobbe med uskarpheten i bildene. Tenk på hva som evt. skal være skarpt og mest i fokus, og hva som skal være diffust. Tenk på hvilke innstillinger du bør ha på blenderåpning og lukkertider for å oppnå effekten du ønsker. Vurder hvilket objektiv du trenger.

3. Å fange bevegelser og tid
Jobb med bevegelse og linjer. Test ut korte og/eller lange lukkertider. Prøv deg på følgefokus. Tenk på bildeutsnitt og hvor mye av bakgrunnen som er relevant.

4. Brennvidde
Velge en brennvidde og ta bare bare bilder i den brennvidden (velg en du ikke naturlig skyte i mye).

 

 

DEL 2: Komposisjon 1

(skal være publisert innen fredag 18. november på 500px)

Du må gjøre minst 2 av oppgavene i denne delen.

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 5 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

5. Perspektiv, linjer og flater
Finn et spennende område eller lignende hvor du tar bilder ute eller inne. Jobb med perspektiv og dybdefølelsen, samt linjene i bildet, for å skape liv og spenning.

6. Lys og skygger
Ta bilder hvor lys og skygger er de viktigste elementene i komposisjonen. Bildene kan være i svart/hvit, men må ha store kontraster mellom lyst og mørkt. Du kan selv velge om du vil ta bildene ute eller i studio. Du kan bruke naturlige lyskilder eller sette lyset selv. Vær bevisst både på slagskyggene, og på skyggene på selve objektene.

7. Uvante utsnitt
Ta en serie bilder, hvor du jobber aktivt med utsnittene og tar bilder fra forskjellige vinkler. Utfordre komposisjonen ved å fjerne deg fra de vante utsnittene og mer mot det ekstreme. Her er det lov å bryte komposisjonsreglene, men det skal være bevisst.

8. Enhet, balanse, harmoni eller spenning
Jobb med enhet, harmoni, dynamikk og spenning. Målet skal være en bildeserie som formidler det du velger.

9. Kontraster
Ta en bildeserie hvor hovedfokuset er på kontraster. Det kan f.eks. vær fargebruken i alle bildene.

 

 

DEL 3: Å formidle med bilder

(skal være publisert innen torsdag 22. desember på 500px)

Du må gjøre minst 2 av oppgavene i denne delen.

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 5 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

10. Dokumentasjon
Ta en bildeserie som dokumenterer en prosess, et sted eller en begivenhet. Vurder hvor mange bilder du trenger (minimum 5). Tenk på at bildene skal være beskrivende for det de skal dokumentere.

11. Inspirasjon fra uttrykkshistorien
Her skal du finne deg en kunstner/fotograf/filmskaper eller lignende, som du kan hente inspirasjon fra. Beskriv stilen hans/hennes. Ta en bildeserie hvor du bruker elementer fra denne stilen. Ta med en forklaring i på hvordan du har latt deg inspirere.

12. Fortelling
Fortell en historie ved hjelp av bilder. Fortellingen skal være forståelig uten tekst til bildene.

13. Kroppsdeler
Lag en fortelling om kroppen ved å fokusere på de ulike kroppsdelene hver for seg. Her kan du enten lage en serie med bilder, eller du kan sette dem sammen i en fotomontasje.

 

 

DEL 4: Komposisjon 2

(skal være publisert innen fredag 3. februar på 500px)

Du må gjøre minst 2 av oppgavene i denne delen.

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 5 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

14. Farge

Velg deg en farge og lag bilder med den fargen som et dominerende element i bildene. Finn så mange forskjellige måter som mulig å gjøre dette.

15. Form

Bestemm deg for en form og lag bilder som bruker den formen på en interessant måte. Det kan være detaljer i arkitektur, kunst, eller sammenstilling av flere elementer. Se etter de mest interessante komposisjonene du kan for å markere formen i bildet..

16. Refleksjon

Refleksjoner er et kraftig element i fotografering. Finn og gjør refleksjoner til et element i bildene, enten det er portretter , landskap eller stilleben.

17. Tekstur

Målet er å studere teksturer og glemme selve objektet: teksturen blir subjektet. Se hvordan lyset påvirker utseendet av tekstur. Bruk forskjellige vinkler og lyset. Denne oppgaven skal lære deg hvordan å gjenkjenne og fremheve elementene i bildene dine.

18. Din egen komposisjonsoppgave

Du kan også få skrive din egen komposisjonsoppgave, med utgangspunkt i komposisjonsprinsipp. Men oppgaven må bli godkjent av lærer før du begynner.

 

 

DEL 5: Tema som subjekt

(skal være publisert innen mandag 6. mars på 500px)

Du må gjøre minst 2 av oppgavene i denne delen.

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 5 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

19. Følelser og sinnstilstander
Kaos, fred, ensomhet, det gode livet, paranoia, den andre siden.

20. To sider av samme sak
Ta en bildeserie av et motiv, som illustrerer hvordan flere bilder av det samme motivet kan ha forskjellig betydning og budskap.

21. Samfunnsproblemer
Lag en serie som illustrerer rusmisbruk, fattigdom, hjemmløs, arbeidsledig, vold eller omsorgssvikt.

22. Etter mørkets frembrudd
Vi tenker ikke alltid å ta våre kameraer ute om natten. Prøv å ta noen bilder etter mørkets frembrudd . Hvis du er på landet, kan du ta bilder av måneskinn eller stjernene. I byen, kan du ta bilder av lysstriper ifra kjøretøy eller “lysende” bygninger. Eller kanskje lysmaling?

 

 

DEL 6: Fotosjangre

(skal være publisert innen fredag 7. april på 500px)

Du må gjøre minst 3 av oppgavene i denne delen.

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 3 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

23. Journalistikk og dokumentarisk-foto
Her skal du dokumentere virkeligheten og prøve å fremstille den så objektivt og ærlig som mulig. Husk retningslinjer for et godt pressefoto og retten til eget bilde.

24. Sportsfotograf
Jobb med idretter med fart. Test ut korte og/eller lange lukkertider. Prøv deg på følgefokus. Tenk på bildeutsnitt og hvor mye av bakgrunnen som er relevant. Ta gjerne en bildeserie som gir en god beskrivelse av en idrett.

25. Arkitektur – perspektiv og linjer
Finn et spennende bygg, industriområde eller lignende hvor du tar bilder ute eller inne. Jobb med perspektiv og dybdefølelsen, samt linjene i bildet, for å skape liv og spenning. Lag en bildeserie som beskriver bygget på en god måte.

26. Portrettfotografi
Ta en portrettserie av en person. Jobb aktivt med lys, utsnitt og ta bilder fra forskjellige vinkler. Tenk på ansiktsuttrykk og kroppens posisjon. Ta bildene i et miljø som passer den du skal portrettere.

27. Gruppe og akt-fotografering
Hva forteller bildet om medlemmene i gruppen? Hvilke virkemidler er brukt for å skape den riktige stemningen? Velger du å jobbe med akt-fotografering bør du ha et fokus på linjer og lys, men du kan fortsatt jobbe med å formidle følelser og personlighet.

28. Produkt/reklame-fotografering
Jobb i studio og med lyssetting. Tenk på hvordan du kan fremstille produktet på en mest mulig beskrivende og tiltalende måte. Tenk på hvilke vinkler som egner seg best for å gi en god billedlig beskrivelse av produktet. Her er det viktig å få til skarpe og klare bilder.

29. Naturfoto
Naturfotografering er fotografering i og av naturen – blomster og bier, bekker og fosser, fugler og dyr, landskap og hav osv. Her er det viktig å ha fokus på komposisjon, linjer, forgrunn/bakgrunn, fokuspunkt osv. Mange naturfoto er skarpe og klare bilder.

30. Kunstfoto
Jobb gjerne i studio med lyssetting, men ha et fokus på det estetiske uttrykket. Nå er det ikke så enkelt å definere kunst og kunstfoto. Men to gode definisjoner på hva kunst kan være, er: «Et fotografi er kunst når det viser et utsnitt av virkeligheten sett gjennom et personlig temperament» og «Kunst bringer betrakteren til ny innsikt og erkjennelse, eller til randen av dette».

 

 

DEL 7: Bildebehandling og manipulasjon

(skal være publisert innen tirsdag 2. mai på 500px)

Du må gjøre minst 2 av oppgavene i denne delen.

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 2 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

31. High Dynamic Range.
Lag minst ett bilde hvor du bruker HDR teknikken, vi lærte tidligere i år. Bruk minst tre eksponeringer, gjerne flere. Legg også ut originalbildene.

32. Panorama.
Lag et panoramabilde av minst 5, men gjerne flere eksponeringer, som du setter sammen med photomerge funksjonen i Photoshop.

33. Timelapse
Lag en timelapsefilm av et motiv i endring. (Publiserer spå YouTube eller Vimeo)

34. Restaurering
Finn et gammelt fotografi i papirformat som du skanner. Jobb med å restaurere bildet slik at det får gode farger, og fjern skader og flekker.

35. Manipulasjon

Ta et bilde som du etterpå manipulerer i Photoshop. Du må fjerne minst to element fra bildet, og legge til minst to element. Du må også jobbe med justering av farger, lys og kontraster. Publiser både original og ferdig bearbeidet.

 

 

BONUSDEL: Til den som vil gjøre det lille ekstra (ikke obligatorisk)

(skal være publisert innen onsdag 24. mai på 500px)

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 3 bilder pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

 36. Misfornøyd, lyst til å vise enda mer eller forbedre karakter?

Det er også mulig å skrive en egen oppgave. Den må bli godkjent av lærer på forhånd.

 

 

Avrundingsoppgave: Looking back, moving forward!

(skal være publisert innen fredag 2.juni på 500px)

Oppgavene fra denne delen skal besvares med minimum 1 bilde pr. oppgave.

Tenk på at bildene innenfor hver oppgave skal være del av en helhetlig bildeserie.

 

37. Tilbakeblikk og refleksjons-oppgaven kommer senere

Vi ser tilbake på året som hat vært og tiden på medielinjen på videregående. Vi ser på hva vi har lært, hvordan vi har forandret oss og på veien videre.

 

 

Leveranse og krav til oppgavene:

 • Alle innleggene skal være ferdig til 1. juni.
 • Bildene skal tas i RAW format og med de manuelle programinnstillingene (P,A,S,M)
 • Bildene publiseres på 500px i jpg-format og med minimum 1000 px høyde og bredde.
 • Alle oppgavene skal publiseres hver for seg i egne sett som er godt merket med forståelige navn.
 • Settene skal publiseres i henhold til individuelle planer.
 • Del 1 til og med del 5, skal ha minimum 5 bilder pr oppgave.
 • Del 6 skal ha minimum 3 bilder pr oppgave.
 • I tillegg skal du levere de originale RAW-filene i mappe på NAS. Bildene skal være ferdig justert og redigert, slik at vi kan trykke de og stille dem ut.
 • Til slutt skal du også levere et kort notat på it’s learning hvor du vurderer prosjektet og din egen innsats.
 • Ting som ikke er definert i oppgaveteksten, kan du bestemme selv.

 

 

Tips:

 • Klarer du å ta gode bilder med korrekte innstillinger av kameraet sparer du deg selv for mye etterarbeid.
 • Still hvitbalansen.
 • Vurder ISO
 • Sjekk at du fokuserer ordentlig. Mange bilder blir ødelagt av feil fokus.
 • Tenk på om du ønsker stor dybdeskarphet eller ikke, og hvordan du evt skal oppnå det.
 • Sjekk lukkertiden, bruk stativ hvis den blir for lang, eller skaff mer lys.
 • Tenk på om du skal bruke blitz, lamper eller reflektorer.
 • Tenk på at bildene bør være lette for å legges ut på nett, men ikke la det gå på bekostning av kvaliteten.
 • Jobb med teksten, den er en viktig del av innleveringen og grunnlag for karaktersetting. Skriv kort og presist.
 • Vær varsom i etterbehandlingen. Det er ofte bare små justeringer som skal til. Ikke overbehandle bildene. Sjekk mellomtonene. Lær deg Camera RAW.
 • Vurder utsnitt. Det er lov å endre formatet på bildene.
 • Vær bevisst på virkemidler og komposisjon, også under fotoopptaket, det kan spare deg for mye etterarbeid.
 • Søk inspirasjon og informasjon på nett og i bøker.
 • Bruk teorien og læreboka.
 • Bruk det utstyret som er tilgjengelig.
 • Hvis dere har behov for å bruke skoletiden til å gjøre fotoopptak utenfor skolens område, må dette avtales på forhånd med lærer.
 • Be om hjelp når du trenger det!

 

 

Ved karaktersetting vurderes:

 • Prosjektet som helhet. Er alle oppgaver fullført. Er 500px -kontoen oversiktlig og forståelig.
 • Om man har klart å styre sitt eget arbeid på en god måte.
 • Om innholdet er tilpasset mediet, innholdsmessig og teknisk.
 • Om bildeseriene er helhetlige, har en rød tråd.
 • Om det er god komposisjon og utsnitt.
 • Fototeknikk og korrekt eksponering.
 • Om det er god etterbehandling.
 • Om det er god bruk av farger og lys.
 • Om det er gode tekster til bildene, hvor du forklarer og argumenterer godt.
 • Kreativitet og originalitet i arbeidet.
 • Dramaturgi og fortellerteknikk. At bildene formidler det man ønsker.
 • Om oppgavene er løst på en god måte.

 

 

Kompetansemål fra læreplanen:

 • Alle læreplansmålene er aktuelle i dette prosjektet, avhengig av hvilke oppgaver man velger.
By | 2018-03-15T09:33:42+00:00 September 22nd, 2016|Categories: Foto, Photography, Skoleåret|0 Comments

About the Author: