You are here:--Mobilbruk

Mobilbruk

Uenigheter om mobilbruk ved Gol Vgs

 

Mobilbruken ved Gol videregående skole har økt meget i løpet av de siste årene ifølge lærerne. Elevene er uenig i dette og mener at mobilen ikke er en forstyrelse men heller et hjelpemiddel.

 

-Det kan virkelig være forstyrende for noen som ikke klarer å legge den vekk når de skal og er avhengige, men for meg er ikke dette et problem, sier Emile Pedersen Jacobsen (16) elev ved Gol videregående skole.

I 2013 hadde VG en undersøkelse der de spurte 5149 personer om de følte seg at de var mobilavhengige, 58 % av personene svarte ja til dette.

-Elevene bruker mobilen alt for mye, og det er med på å påvirke læringen deres, sier Truls Magnussen.

Truls Magnussen, lærer ved Gol videregående skole

 

Sosiale medier

Ifølge elevene er det veldig viktig å holde seg oppdatert om hva som skjer i de ulike sosiale mediene fra dag til dag, men om det går utover skole arbeidet er det mange forskjellige meninger om.

-Hvis jeg ikke har noe spesielt å gjøre så er det ofte jeg tar opp mobilen og sjekker de ulike sosiale mediene, men jeg passer alltid på at jeg ikke bruker den i timene, sier Emilie.

Noria Makhmoud (16) elev ved Gol videregående skole, mener at det ikke ville ha vært noen forandring om man ikke fikk lov til å bruke mobilen på skolen, hun mener at uansett om elevene ikke har mobilen ville de finne noe annet å bli distrahert av.

Mobil Hotel

I de fleste skolene har det blitt innført mobil Hotel, men dette mener ungdommene og lærerne ved Gol videregående skole er unødvendig og ikke sikkert i det hele tatt.

-Det har hendt at mobiler har blitt stjålet fordi det ikke er noe sikkerhet der mobilen ligger og hvem som helst har hatt muligheten til å kunne ta den, sier Noria Makhmoud.

-Jeg mener at elevene selv skal lære å ta vekk telefonen når de må og at det ikke skal være nødvendig for oss og samle dem inn, sier Truls Magnussen.

Karakterer

Når det gjelder karakterer mener de fleste elevene at mobilen er med på å påvirke karakterene deres.

Emilie, mener at den ikke påvirker karakteren hennes men at hun har lett for å bli forstyrret av den når hun øver til en prøve.

-Det hender at jeg sitter og øver til en prøve og begynner å få meldinger av andre folk, det gjør til at jeg begynner å miste fokuset på øvingen og heller bruker tiden på å svare andre tilbake, sier Noria.

-Det er veldig vanskelig for meg å legge vekk telefonen når jeg først er på den, og uten at jeg legger merke til det har tiden gått og jeg har ikke mer tid igjen til å øve til prøver, sier Lise Hansegård Brustad.

Lise Hansegård Brustad og Chloe Parker, elever ved Gol videregående skole

 

-Jeg tror at hvis det hadde blitt forbudt med å bruke mobilen på skolen ville karakterene til de fleste elevene økt, sier Truls.

Nyttig

Elevene ved Gol videregående skole syntes at mobiltelefonen er ganske nyttig å ha både på skolen og utenfor skolen.

-Det er veldig greit å kunne ha mobilen spesielt i pausene det gjør til at jeg for mer motivasjon å drive med skolearbeidet etterpå, sier Noria.

-Når man ikke har med seg kalkulator på skolen eller man plutselig ser noe interessant er det alltid greit å ha mobilen i nærheten, sier Chloe Parker.

-Jeg syntes at telefonen ikke er noe nyttig for elevene å ha i skole timene så lenge vi har pc, mener Truls.

Selv om mobilen kan være i veien for læringen av mange elever er det også mye den er til nytte for. Elevene har selv ansvar for hvor mye de bruker mobilen på skolen og om det skal gå utover læringen deres, mener de fleste lærerne ved Gol Vgs.

Skrevet av Manjolla Lokaj
By | 2018-04-26T11:51:14+00:00 April 13th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author: